Linschoten (1)

Inderdaad is het goed voor het vertrouwen in de politiek dat Linschoten is afgetreden. Nog beter zou het zijn als er een eind kwam aan het vrij verkeer van mensen tussen zetels in het parlement en bestuursfuncties. Het volk vertegenwoordigen is iets anders dan het volk regeren.

Als je het één goed doet wil dat niet zeggen dat je het ander ook kunt en het is bizar dat 'politici' het één zien als een voorbereiding voor het ander.

Is het ooit iemand opgevallen dat bewindslieden die niet uit het parlement zijn gerecruteerd het over het algemeen beter (en minder opvallend) doen dan ex-Kamerleden?

Voorbeelden van goede volksvertegenwoordigers die falen in het bestuur zien we met de regelmaat van de klok. Goede bestuurders zijn over het algemeen zo verstandig het Kamerlidmaatschap te versmaden.

Op naar een scheiding tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders!

    • Herbert Blankesteijn