Lage rentestand is bedreiging voor gezondheidszorg

DEN HAAG, 2 JUNI. Het uitgavenbudget voor de gezondheidszorg is onder meer door een lage rentestand en een dalende dollar dusdanig teruggelopen dat de beschikbare zorg in gevaar dreigt te komen. Het kabinet zal prijsstijgingen in de zorg moeten compenseren om verschraling van de zorg tegen te gaan.

Dit concludeert de Nederlandse Zorgfederatie (NZf) in een rapport dat vandaag aangeboden wordt aan minister Zalm (Financiën).

Volgens de NZf is de budgetdiscipline die het kabinet hanteert voor de zorgsector “weinig realistisch”. De kosten voor de werkgevers zouden veel harder zijn gestegen dan waar in het regeerakkoord vanuit werd gegaan. Verder is de rente lager dan verwacht en is de koers van de dollar sterk naar beneden gegaan. Eén en ander zorgt er volgens het NZf voor dat de beschikbare uitgaven in de gezondheidszorg niet voldoende zijn.

De kosten in de gezondheidszorg mogen jaarlijks met maximaal 1,3 procent groeien, maar uit onderzoeken is gebleken dat de daadwerkelijke groei daar ruim boven ligt. Het kabinet houdt volgens het onderzoek van de federatie geen rekening met werkelijke prijsstijgingen in de zorg. “Het geld dat beschikbaar is voor de groei komt door stijgende prijzen van bijvoorbeeld handdoeken, lakens en injectienaalden nu zelfs niet hoger uit dan één procent”, aldus voorzitter van de NZf, A. Krol. De Zorgfederatie vindt dat het kabinetsbeleid “bijna absurd is” wanneer de koers van de dollar invloed heeft op de uitgaven in de zorg. “Er moet een ander systeem worden bedacht”, zegt Krol.

De Zorgfederatie verwacht dat de tekorten in de zorg onaanvaardbare hoogten zullen aannemen. Voor de periode 1995 tot en met 1998 vreest de federatie bij ongewijzigd beleid “een zeer substantieel tekort” van tussen de drie en de vijf miljard gulden. Vorig jaar was er een negatief saldo van ongeveer 700 miljoen gulden. “Willen de zorginstellingen dan toch met het geld uitkomen, dan moet er worden bezuinigd op de feitelijke zorg. Dat brengt risico's voor de toegang tot de zorg met zich mee. De politiek zal nu de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen”, aldus de NZf.

Fractieleider Wolffensperger van D66 heeft er vorige maand al bij het kabinet op aangedrongen dat ruim 300 miljoen gulden meer beschikbaar gesteld wordt voor de gezondheidszorg. Het percentage waarmee de kosten in de zorg jaarlijks mogen groeien moet volgens D66 van 1,3 procent worden bijgesteld tot 1,8 procent. De PvdA en de VVD voelen er niets voor om de uitgaven aan te passen. Ze vinden dat winst geboekt kan worden door een doelmatiger werkwijze in de zorg.