Jacht

Het scenario dat P. de Jong beschrijft (27 juni) als reactie op het artikel van Maarten Huygen, is nou net datgene wat jagers en heel veel niet-jagers (zoals ik) willen voorkomen: creperende reeën als gevolg van voedseltekort en parasieten.

En hoewel de vergelijking van De Jong volledig mank gaat: inderdaad, datzelfde geldt voor bosuilen, eekhoorns, reigers en roodborstjes. Want gelukkig houdt de interesse van jagers niet op bij (bejaagbaar) wild; ook zij brengen een gevonden ziek of gewond dier naar dierenarts of (vogel)asiel.

Blijkbaar is de kennis van P. de Jong slechts gestoeld op de desinformatie van Dierenbescherming en Kritisch Faunabeheer. Zijn tekst komt wel erg overeen met die van hun 'rode boekje'.

    • K.P.T. van Bennekom