Herodes

Dr. A. van Enk vindt het in de krant van 25 juni onjuist dat Salomon Bouman Herodes 'een joodse koning' noemt - dus zelf ook een jood - in plaats van koning over de joden - een neutrale term. Zijn redenering luidt: Vader Antipater (Antipas) was weliswaar een jood, maar die was getrouwd met Cypros, een Nabateese, niet-joodse, vrouw en het jood-zijn loopt bij de joden nu eenmaal langs de vrouwelijke lijn.

Zijn fout is dat in de tijd van Herodes de afstamming nog helemaal en uitsluitend liep langs de mannelijke lijn. De wijziging naar de kant van de moeder dateert eerst van de tijd van koning Agrippa II (28 tot 92 na Chr.), heel populair bij de rabbijnen. Die voelde zich bezwaard door zijn afstamming van Herodes. De rabbijnen stelden daarom in dat in de toekomst alleen de moederlijke afstamming zou gelden.

De omschakeling staat uitvoerig omschreven in het joodse wetboek, de Misjna, deel 3, Sotah VII,8.

    • I. Cohen