Europese gezindheid

De kop op de voorpagina van 18 juni, 'Europese gezindheid Nederlanders gering', komt nogal resoluut over voor een krant die de nuance zoekt. Bij de uitkomst dat 72 procent van de Nederlanders het EU-lidmaatschap ondersteunt, zou ook een kop 'Grote meerderheid Nederland voorstander EU' niet hebben misstaan.

Wellicht dat de vragen over het verdwijnen van het koningshuis (60 procent tegen), de vorming van een Europees leger onder leiding van Frankrijk, Engeland en Duitsland (69 procent tegen) of het afschaffen van het Nederlands (75 procent tegen) de kop en teneur van dit artikel en het begeleidend stuk van dr. P.H.J. Kapteyn, verantwoordelijk voor het onderzoek hebben bepaald. Allemaal vragen die niets met EU-plannen van doen hebben. Een andere losse flodder is de vraag over het opgeven van het vetorecht. 'Nederland moet het vetorecht behouden' vindt 65 procent. Op alle terreinen? Dat zou een ontmanteling van de EU betekenen, terwijl 72 procent blij is met het lidmaatschap.

De Nederlanders zijn slecht geïnformeerd over de Europese samenwerking. Dat is geen nieuws en dat wordt bevestigd in dit onderzoek. Verkleining van de informatieachterstand lukt slechts door het simpeler en het doorzichtiger maken van de Brusselse besluitvorming en de opvulling van het democratisch gat door controle op Europees niveau.

Nu hebben zowel het nationale als het Europese parlement vaak het nakijken. Dit soort aanpassingen maken Brussel begrijpelijker en brengen de EU dichter bij de burger. Het is nog maar zeer de vraag of de door Kapteyn zo gehekelde discrepantie tussen wat 'de Nederlanders' willen en wat onze pro-Europese regering doet, blijft bestaan als de kennisachterstand wordt ingelopen. Waar de publieke intuïtie, volgens Kapteyn een mengeling van opportunisme en conservatisme, niet in balans gehouden wordt door kennis krijgen we Britse toestanden.

Veel te hard van stapel loopt Kapteyn om op basis van multi-interpretabele enquête de regering aan te raden de Europese ambities te matigen en politieke programma's aan te passen. Zeker als navraag leert dat het complete onderzoek niet beschikbaar is omdat het pas deze zomer wordt afgerond.

    • Ron Evers
    • Bob Visser