De Euro bestond al

Vergenoegd keerde de Nederlandse minister van Financiën dit voorjaar terug van het Europese beraad, want hij had er een mooi resultaat uitgesleept. Unaniem was vastgesteld dat het ieder EU-land vrij zou staan een tekst te plaatsen op de rand van de euro, de nieuwe Europese munt.

Hierdoor kon hij angstige vragen uit het Nederlandse parlement pareren met een keiharde toezegging: het vertrouwde God zij met ons prijkt straks óók op de in Nederland in roulatie gebrachte euro's. Zelfs is toegezegd dat men op de achterkant een eigen afbeelding kan plaatsen, bijvoorbeeld van een koningin. Nu moet alleen nog een ontwerp voor de voorzijde van de munt worden gemaakt.

Maar zo'n ontwerp bestaat al.

Een kwart eeuw geleden, op 19 april 1971, plaatste het Amsterdamse reclamebureau Prad een advertentie in de Europese editie van het weekblad Time waarin een naam werd gevraagd voor de eenheidsmunt die waarschijnlijk binnen tien jaar zou worden ingevoerd. De pagina was door het blad gratis ter beschikking gesteld, in het kader van een wedstrijd onder reclamebureaus om originele advertenties te bedenken. Prad won die wedstrijd.

De tekst - geschreven door Dimitri Frenkel Frank, die destijds als copywriter aan het bureau verbonden was - riep de lezer op een goede naam te bedenken.

In de zomer van 1971 boog een internationale jury, onder voorzitterschap van jhr. W. van Andringa de Kempenaer, ex-directeur van de bankbiljettendrukkerij Joh. Enschede & Zonen, zich over de 1.077 inzendingen. Uit de vele suggesties, zoals Alpha, Bond, Comar, Churchill, Delta, Ducat, Ecu, Florin, Futura, Libra, Luns, Mercator, Monnet, Nova, Ora, Pompidou, Spes, Unica, Uro en Valor, koos men de naam Euro als de meest “logische en voor de hand liggende keus”.

Prad heeft vervolgens naar eigen ontwerp een muntje laten slaan dat eind 1971 op kleine schaal werd verspreid, met een op de oude cent gelijkende beeldenaar: een 1 in het midden, met aan weerszijden de letters EU en RO. Het zou zich goed lenen om alsnog door de EU te worden geadopteerd. Maar die oplossing zal wel te goedkoop zijn.

    • Henk van Gelder