Corbulo

In 1962 berichtten tal van kranten over een opgraving te Leiden-Roomburg en de ontdekking aldaar van de gracht van Corbulo. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Op 24 september 1991 publiceerde NRC HANDELSBLAD een artikel over de gracht van Corbulo, “waarvan tot voor kort nog geen spoor gevonden was”. Op 17 juni 1996 deelt dezelfde krant mee: “Romeinse gracht Corbulo gevonden”.

Hoe vaak nog?

    • J.E. Bogaers