Contract met Friese huisarts niet verlengd

LEEUWARDEN, 2 JULI. Huisarts S. Schat uit Sint Nicolaasga, die in april veertien dagen vastzat op verdenking van moord, krijgt geen nieuw contract met de ziektekostenverzekeraars ANOZ en 'De Friesland'. Schat, die werd aangehouden wegens levensbeëindiging van een 72-jarige ongeneeslijk zieke kankerpatiënte, oefende zijn praktijk het afgelopen jaar al uit op basis van een jaarcontract, dat 31 december jl. afliep.

Dit contract is de laatste maanden stilzwijgend verlengd maar wordt nu per 1 augustus opgeheven omdat Schat geen goede waarneemregeling had, niet aangesloten was bij een huisartsengroep en zich niet of onvoldoende bijschoolde.

Volgens directeur S. Katsma van 'De Friesland' is de beslissing “puur op zakelijke gronden” genomen. “We hebben er mee geworsteld, maar kunnen het domweg niet voor onze verantwoording nemen om met Schat verder te gaan. We schrappen hem uit ons bestand. Hij heeft een jaar gekregen om te bewijzen dat hij goed was.” Nu het jaarcontract niet wordt verlengd betekent dit dat Schat geen vergoeding meer krijgt voor de behandeling van zijn ziekenfondspatiënten. Zij zijn vandaag door de verzekeraars door middel van een brief ingelicht. Per 1 augustus, de datum waarop het contract afloopt, zorgen de ziektekostenverzekeraars voor een vervangende arts voor de patiënten van Schat. 'De Friesland' en ANOZ aarzelden twee jaar geleden al om met Schat een nieuw contract aan te gaan. Hoewel er met de beroepsgroep afspraken waren gemaakt over een adequate waarneemregeling, bezat Schat die toen niet.

De Sint Niekster arts zou volgens Katsma hebben gesuggereerd dat hij vol continue diensten kon draaien. Schat nam, na een ultimatum van 'De Friesland', uiteindelijk een huisarts in dienst als assistent, een volgens de Districts Huisartsen Vereniging uitzonderlijke constructie. Schat sloot met de 'De Friesland', ANOZ en de DHV een overeenkomst waarin hij zich verplichtte om de waarneming goed te regelen en bijscholingscursussen te volgen. Een commissie onder voorzitterschap van de Sneker huisarts Bogstra, zou toezicht houden. Schat trok twee waarnemers aan, die beiden na verloop van tijd vertrokken. Volgens Katsma ging Schat slechts een enkele maal naar een bijscholingscursus. In veel gevallen gaf hij zich te laat op of betaalde het cursusgeld niet op tijd.

Schat, die zijn praktijk in overleg met de Inspectie vorige week in beperkte mate hervatte, is teleurgesteld over het besluit van de verzekeraars, zegt zijn advocaat mr. H. Anker.