Commissie bekrachtigt besluit over halvering haringvangst

BRUSSEL, 2 JULI. De Europese Commissie heeft de vangstquota voor haring in de Noordzee gehalveerd. Dat heeft de woordvoerder van Europees Commissaris Emma Bonino (visserij) vanmiddag aangekondigd. Bonino, die reageert op wetenschappelijke alarmberichten over een dramatisch lage haringstand, hoopt zo te voorkomen dat de haringbestanden in de Noordzee geheel worden opgevist.

Ook in het Skagerrak en Kattegat bij Denemarken wordt de haringvangst beperkt, volgens een woordvoerder van de Commissie gaat hier vooral de jonge vis naar toe. De Commissie verplicht de lidstaten om strikte programma's op te zetten opdat de quota worden gerespecteerd. De Commissie kan ingrijpen als ze vindt dat de lidstaten te weinig doen.

De drastische maatregel, die geldt voor zes maanden, heeft verregaande gevolgen voor de Nederlandse haringvisserij. De Nederlandse minister van Van Aartsen (landbouw en visserij) zei vorige week in de Tweede Kamer dat hij zich zal neerleggen bij een beperking van de Nederlandse haringvangst als de Europese Commissie met “een evenwichtig voorstel komt dat niet alleen gericht is op bepaalde lidstaten en ook geldt voor de industrievisserij”.

Voor de haringvangst op de Noordzee was dit jaar 313.000 ton beschikbaar. Dat quotum wordt verminderd tot 156.000 ton. Het quotum voor het Skagerrak en het Kattegat moet omlaag van 120.000 naar 90.000 ton. De Nederlandse haringvissers kregen voor dit jaar een quotum van 65.000 ton toegewezen, maar door visrechten op andere soorten te ruilen met onder andere België zouden zij in totaal op ongeveer 85.000 ton uitkomen. Door de noodmaatregel van Bonino blijft daar naar schatting 35.000 a 40.000 ton van over.