Biologische landbouw blijft sterk achter

De ontwikkeling van de biologische landbouw in ons land blijft sterk achter bij het buitenland. De binnenlandse vraag zorgt voor weinig stimulansen voor deze agrarische sector. De groei van de biologische landbouw is de afgelopen jaren voor het grootste gedeelte mogelijk gemaakt door de groei van de export.Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De oppervlakte van het areaal voor biologische landbouw is weliswaar tussen 1991 en 1995 met in totaal 39 procent gestegen, maar in Denemarken is de groei per jaar al 35 procent. Het aantal biologische boeren is in Oostenrijk in de periode 1990-1995 vertienvoudigd, terwijl de toename in ons land niet meer dan 30 procent was.

Er is sprake van biologische landbouw als de boeren en tuinders geen gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.