Banken geven inzicht in wijze van valuteren

ROTTERDAM, 2 JULI. De grote en middelgrote Nederlandse banken gaan een overzicht maken van de manier waarop zij geld verdienen door vertraging van overboekingen, de zogeheten valutering. Dit gebeurt op uitnodiging van het ministerie van Financiën.

Gebruikers van het betalingsverkeer, vertegenwoordigd door onder meer Consumentenbond, MKB Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel, is de valutering al geruime tijd een doorn in het oog. Zij noemen de gang van zaken bij de banken weinig inzichtelijk en een bron van irritatie.

Het ministerie van Financiën heeft de inventarisatie van de valutering gisteren per brief gemeld aan de Tweede Kamer, na overleg tussen de banken (vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging van Banken), de gebruikersorganisaties, de Nederlandsche Bank en het ministerie van Economische Zaken.

Valutering komt er, kort gezegd, op neer dat banken een overboeking een of meer dagen vasthouden en de rentewinst daarop gebruiken om de kosten in het betalingsverkeer te bestrijden.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft in het overleg wel aangegeven, aldus Financiën, dat de kosten van valutering “wellicht minder transparant zijn” dan tarieven in het betalingsverkeer waarbij per transactie een prijs wordt afgesproken met de klant.

Financiën reageert met zijn brief aan de Kamer op de commotie die begin dit jaar ontstond toen het Tros-programma Deadline meldde dat de valutering de gezamenlijke Nederlandse banken vorig jaar 1,3 miljard gulden opleverde. Minister Zalm kondigde toen overleg aan om duidelijkheid te krijgen over de omvang van de valutering.

In het overleg bleek overigens dat ook de Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op het bankwezen, vraagtekens heeft geplaatst bij de mate van doorzichtigheid van deze vorm van tariefstelling voor het betalingsverkeer. Ook de overheid heeft vragen daarover.

De banken hebben daartegen ingebracht dat valutering een van de tariefmaatregelen is op basis waarvan zij met elkaar concurreren. Sommige banken hanteren tarifering, andere niet en soms is hoogte en soort van de tarieven inzet van onderhandelingen tussen (bedrijfs)klanten en hun bank.

De banken hebben aangeboden voor het vervolgoverleg over valutering een overzicht te geven over de handelwijze van de individuele banken. “Een dergelijk overzicht zou mogelijk ook inzicht kunnen verschaffen in de wijze waarop valutering zich verhoudt met andere vormen van tarifering.”

Zalm liet eerder al weten het niet laakbaar te vinden dat banken een deel van de kosten voor het girale betalingsverkeer dekken door valutering. Volgens hem waren er “op het gebied van financiële overboekingen in het betalingsverkeer geen misstanden die overheidsingrijpen noodzakelijk maken”.