Andere toon Tories tegen New Labour

LONDEN, 2 JULI. De strategie van de regerende Britse Conservatieven om Labour af te schilderen als de partij van vakbonden, belastingverhoging en nationalisering die sinds de jaren zeventig niks is veranderd, heeft falikant gefaald.

Het kabinet heeft dat gisteren erkend door in te stemmen met een publiciteitscampagne, die het over een heel andere boeg gooit. Alleen al het motto van deze campagne - 'New Labour, New Danger' - geeft aan dat de modernisering van Labour niet langer wordt geloochend. Maar volgens de Conservatieven is Nieuw Labour nog veel gevaarlijker dan Oud Labour. Het nieuwe Labour-beleid vormt een bedreiging voor het economisch herstel en de eenheid van het land.

De publiciteitscampagne die vandaag gelanceerd werd, dient als aanloop naar de verkiezingscampagne die waarschijnlijk in oktober op het jaarlijkse partijcongres van de Conservatieven zal worden ingezet. In Groot-Brittannië heeft de premier het recht om binnen een regeringsperiode van maximaal vijf jaar het moment van verkiezingen te bepalen. Politieke waarnemers gaan ervan uit dat premier Major tot het laatst mogelijke tijdstip - mei 1997 - zal wachten in de hoop dat tijd en economische ontwikkelingen in zijn voordeel zullen werken. In de meest recente opiniepeilingen hebben de Conservatieven nog altijd een achterstand van 27 procent op Labour: Tories 27 procent, Labour 54 procent.

Sinds Tony Blair twee jaar geleden de overleden John Smith opvolgde als leider van Labour, hebben de Conservatieven tevergeefs geprobeerd om de grootste oppositiepartij in discrediet te brengen. Ze zeiden dat Blair alleen maar verpakking was, geen inhoud had, en dat hij in zijn hang naar het politieke midden met het conservatieve erfgoed op de loop ging. Op advies van Maurice Saatchi en Tim Bell, twee Britse grootheden op reclame- en pr-gebied, gaan de Conservatieven niet langer in tegen het gevoelen van een meerderheid van de Britse bevolking. Ze accepteren dat de meeste Britten overtuigd zijn van de oprechtheid van Labours moderniseringspolitiek. Maar ze willen met de campagne aangeven dat Labours vernieuwingsbeleid ook onheil brengt. Tekenend voor de nieuwe strategie was een toespraak gisteren van de minister voor volksgezondheid Stephen Dorrell, die zei dat Labours plannen voor grondwettelijke hervorming tot een bloedige burgeroorlog kunnen leiden. Ook wordt gewaarschuwd voor een uitlevering van Groot-Brittanië aan Europa en een wederopstanding van de vakbondsmacht.

    • Dick Wittenberg