Turkije blijft seculier onder premier Erbakan

ANKARA, 1 JULI. De eerste fundamentalistische premier van Turkije, Necmettin Erbakan, heeft zaterdag beloofd het seculiere karakter van de Turkse republiek te eerbiedigen. Op een persconferentie met zijn nieuwe coalitiepartner en vice-premier, Tansu Çiller, kondigde hij tevens aan zich te houden aan de strategische verdragen die Turkije met het Westen verbinden, met uitzondering van “bepalingen die in strijd zijn met de nationale veiligheid of met het nationale belang”. H

ij gaf geen nadere bijzonderheden. Maar het is duidelijk dat hij hier doelde op het in februari getekende militair samenwerkingsakkoord met Israel, dat in veel islamitische landen scherpe kritiek heeft ontlokt.

De gevestigde orde in Turkije heeft de afgelopen maanden vrees geuit dat een door Erbakans Welvaartspartij gedomineerde regering de seculiere beginselen zou aantasten en de banden met het Westen afbreken. Maar in het zaterdag gepubliceerde coalitieprotocol met Çillers partij van het Juiste pad (DYP) was daarvan niets te merken. Het programma, dat op economisch gebied vrije-markt hervormingen propageert, verschilt in weinig van dat van Erbakans voorganger Yilmaz.

Het Turkse parlement moet zich binnen een week uitspreken over de nieuwe regering. De coalitie heeft in principe een meerderheid van 20 in het parlement, maar enkele parlementariërs van Çillers partij hebben aangekondigd tegen de regering te stemmen. (Reuter, AFP)