THE ECONOMIST

Er is economisch gesproken zeker nog hoop voor Afrika, betoogt Jeffrey Sachs in The Economist. Volgens Sachs, directeur van het Harvard Institute for International Development, is de economische achterlijkheid van Afrika maar voor een heel klein deel het gevolg van intrinsieke factoren, zoals een beperkte grondstoffenvoorraad of de grote afstanden tot de kust.

Veel meer is het de schuld van het anti-marktdenken dat nog steeds - en volgens Sachs begrijpelijk - sterk is in de jonge Afrikaanse staten, bevreesd als die zijn voor de internationale concurrentie van de voormalige kolonisatoren. Ook het Westen zelf heeft schuld: de kortzichtige en modieuze recepten hebben Afrika maar weinig verder geholpen. Met de juiste aanpak, aldus Sachs, kunnen Afrikaanse landen even snel groeien als de Aziatische nu doen. Daarvoor is wel nodig dat Amerika, Europa en Japan zich openstellen voor de Afrikaanse export en Afrika de wereldmarkt op helpen.