Stakingsdag in Israel tegen Likud-regering

TEL-AVIV, 1 JULI. De histadruth, het algemeen vakverbond in Israel, heeft vanmorgen een geslaagde waarschuwingsstaking gehouden tegen plannen van de nieuwe Likud- regering Netanyahu om tot grote bezuinigingen en privatisering op grote schaal over te gaan. De belangrijkste bedrijfstakken kwamen een uur stil te liggen.

De histadruth vreest, dat de in de maak zijnde sanering van de Israelische economie en de door premier Benjamin Netanyahu aangekondigde privatisering van grote staatsbedrijven tienduizenden werknemers in overheidsdienst werkloos zal maken. Regeringskringen beschuldigen de histadruth ervan zich voor het politieke karretje van de in de oppositie geworpen Arbeiderspartij van premier Shimon Peres te laten spannen in de eerste krachtmeting op het sociale vlak met het nieuwe bewind. De minister van financiën Dan Meridor werkt met premier Benjamin Netanyahu nauw samen aan verregaande bezuinigingen op de staatsuitgaven als belangrijkste wapen tegen de inflatie. De Israelische inflatie is tot 15 procent per jaar opgelopen terwijl de politiek de afgelopen jaren er juist op gericht was de inflatie onder de tien procent te brengen.

Op korte termijn zal de regering Netanyahu met een economisch programma komen waarvan bezuinigingen in de orde van grootte van drie miljard gulden op onder andere defensie, onderwijs, sociale voorzieningen en gezondheidszaken de voornaamste elementen zullen zijn. Het begrotingstekort wordt dit jaar op zes miljard gulden geschat. Industriëlen blijven ondanks verzet van professor Yacov Frenkel, de directeur van de bank van Israel, aandringen op devaluatie van de shekel met zes procent.

    • Salomon Bouwman