Sepot van zaak tegen zoon Parijse burgemeester

PARIJS, 1 JULI. Burgemeester Tibéri van Parijs kan opgelucht adem halen, althans even. Het openbaar ministerie in Parijs heeft de zaak rond het gemeente-appartement van zijn zoon geseponeerd. Na de bekendmaking, zaterdag, brak een storm van kritiek los, waarin door een grote vakbond van rechters het aftreden van de minister van justitie is geëist.

De Procureur van de Republiek, het hoofd van het OM in Parijs, had drie dagen nodig om vast te stellen dat de zaak tegen Tibéri zonder verder onderzoek kon worden afgesloten. Procureur Gabriel Bestard, bijgenaamd 'Monsieur Classement' (Meneer Sepot), had in maart al besloten het dossier tegen Tibéri en zijn zoon te sluiten. Na nieuwe, bezwarende getuigenissen was de zaak opnieuw op zijn bureau beland.

Voor oppositieleider Lionel Jospin heeft de geloofwaardigheid van minister van justitie, Jacques Toubon, een nieuw dieptepunt bereikt. Hij noemde Toubon “geen 'Garde de Sceaux' (Grootzegelbewaarder, of minister van justitie, red.), maar een 'garde des siens' (een bewaker van de zijnen)”. De minister is ervoor verantwoordelijk dat de zaak tegen zijn partijgenoot Tibéri uit de handen is genomen van rechter van instructie Halphen. Deze rechter stelt een diepgaand onderzoek in naar een systeem van illegale partijfinanciering via de gesubsidieerde woningbouw in Groot-Parijs. Jacques Chiracs RPR-partij zou daar jaren van hebben geprofiteerd. De affaire is van nationaal politiek belang nu Chirac president is.

Toubon, evenals Tibéri al jaren een trouw secondant van Chirac, ontkent iedere vorm van bemoeienis met het toespelen van de zaak aan een Parijse magistraat die naam heeft gemaakt met pro-RPR-beslissingen. Zoals de minister ook geen mening heeft over de weigering van de justitiële politie rechter Halphen te helpen bij de huiszoeking die hij donderdag wilde houden ten huize van Tibéri en op het stadhuis. De politie staat formeel onder het gezag van een rechter van instructie in dit soort juridische stappen. Een middelhoge politie-superieur heeft de verantwoordelijkheid voor de weigering op zich genomen.

Le Monde berichtte gisteren dat Halphen bij Tibéri thuis twee pistolen, 20.000 francs in nieuwe biljetten van 500 francs en een brief van de geheime dienst aan de minister van binnenlandse zaken zou hebben gevonden. Het dagblad Libération pleit, net als het syndicat des magistrats, voor Toubons ontslag; de krant publiceert vandaag een brief van vijftien Corsicaanse magistraten die protesteren tegen Toubons politiek gemotiveerde inmenging in de rechtsgang.

    • Marc Chavannes