'Olympisch Stadion niet slopen'

AMSTERDAM, 1 JULI. Het oorspronkelijke Olympisch Stadion hoeft niet te worden gesloopt. Het kan worden gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen worden. Dit concludeert een stuurgroep in een vanochtend gepresenteerd advies. In de stuurgroep zijn de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Zuid, de NV Olympisch Stadion en Monumentenzorg vertegenwoordigd.

Het monument dateert uit 1928. De buitenste ring werd in 1937 aangelegd. Het stadion zou volgens plannen van de gemeente en het stadsdeel moeten worden gesloopt om plaats te maken voor 1250 woningen. De NV Olympisch Stadion heeft zich, onder aanvoering van oud-Heineken directeur P. Kranenberg, steeds tot het uitsterste verzet tegen de sloopplannen.

De buitenste ring verdwijnt hoe dan ook. In plaats van de geplande 1250 woningen zullen er nu 800 verrijzen. Wethouder Stadig (huisvesting) had eerder al gezegd daarmee akkoord te zullen gaan.

Met de restauratie is een bedrag gemoeid van 23 miljoen gulden. Het Rijk en de gemeente nemen vijf miljoen gulden voor hun rekening, Monumentenzorg draagt 8,5 miljoen bij. Ook de provincie Noord-Holland en het Nationaal Restauratiefonds tasten in de buidel. In totaal blijft er een tekort van vijf miljoen gulden. De NV Olympisch Stadion begint binnenkort een actie om die bij elkaar te krijgen.

In het gerestaureerde stadion komen 22.500 zitplaatsen. Onder de tribunes zouden kantoorruimtes en horecagelegenheden kunnen komen.

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) wil het stadion gaan gebruiken voor nationale atletiekwedstrijden.

Het stadsdeel Zuid is tevreden met deze voorstellen omdat de bouw van woningen doorgaat en niet gevreesd hoeft te worden voor grote overlast voor de buurt.

Het stadion wordt op drie grote, jaarlijkse atletiekevenementen na, alleen gebruikt door amateursporters. Gemeente, stadsdeel en de provincie zullen voor 1 oktober een definitief besluit nemen over het advies.