Minder werk voor mensen met handicap

DEN HAAG, 1 JULI. Gehandicapten en chronisch zieken komen minder snel aan werk als gevolg van veranderingen in de sociale zekerheid. Minister Borst (Volksgezondheid) zal uitzonderingsconstructies voor deze groepen moeten maken anders zal de toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt verder teruglopen.

Dit concludeert de voorlopige Raad voor de Volksgezondheid in een advies aan Borst over de gevolgen van de veranderingen in de sociale zekerheid voor de gezondheidszorg.

Volgens de Raad kunnen werkgevers nu door veranderingen in de Ziektewet, waardoor ze zelf meer risico dragen voor de kosten van ziekteverzuim, bij het aantrekken van personeel strenger gaan selecteren op gezondheid. Ook bestaat het gevaar dat bij optredende gezondheidsproblemen bij het personeel sneller tot ontslag wordt overgegaan. “Dat is één van de grootste narigheden van de veranderingen in de sociale zekerheid”, zegt voorzitter van de Raad J. van Londen. Om dat te voorkomen moet de overheid volgens het advies aanvullende maatregelen treffen.

De Raad voor de Volksgezondheid stelt voor om de anti-discriminatiebepalingen voor de toetreding tot de arbeidsmarkt te versterken. Mensen met een chronische ziekte of handicap zouden alleen voor bepaalde functies mogen worden uitgesloten, wanneer aangetoond is dat zij niet in staat zijn de baan uit te oefenen, aldus de Raad.

Verder is de Raad van oordeel dat de gelijke toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen gewaarborgd moet blijven. Concurrentie buiten de reguliere tijden in de zorg wil de Raad wel toestaan. Als voorwaarde wordt gesteld dat het aanbod niet exclusief voor bepaalde groepen mag zijn.

“Werknemers mogen geen voorrang krijgen boven niet-werknemers”, aldus de Raad.