LE NOUVEL OBSERVATEUR

De somberheid van het Amerikaanse zakenblad steekt af tegen het gematigde optimisme van de Amerikaanse minister van Arbeid, Robert Reich, die in het Franse weekblad Le nouvel Observateur aan het woord komt.

Volgens Reich staan we aan de vooravond van het tijdperk van het 'elektronisch kapitalisme'. Dat vergt aanpassingen in Westerse economieën, waarbij hij werkgevers wil prikkelen hun maatschappelijke medeverantwoordelijkheid voor scholing en werkgelegenheid te erkennen. Over de mentaliteitsverandering die daarvoor nodig is, is Reich hoopvol gestemd. Zo werd hij in de nacht voor de aankondiging van de fusie tussen de telecommunicatiebedrijven Nynex en Bell Atlantic door de bestuursvoorzitter van Nynex uit bed gebeld met de verzekering dat de fusie geen of bijna geen banen zou gaan kosten. “Dat is een opmerkelijke verandering”, zegt Reich.