IMF lovend over schuldverlichting

LYON, 1 JULI. Managing director Michel Camdessus van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) verwacht dat voor eind september een oplossing is bereikt voor de wijze waarop het fonds zijn reserves zal benutten voor schuldverlichting voor de armste landen. Ondanks verzet van Duitsland zal ook de mogelijkheid van de verkoop van een klein deel van de goudvoorraad van het IMF aan de orde komen.

Dit maakte Camdessus zaterdag duidelijk na afloop van de G7-top in Lyon, waarbij op de laatste dag voor het eerst ook de leiders van IMF, Wereldbank, Verenigde Naties en Wereldhandelsorganisatie (WTO) waren aangeschoven.

IMF-topman Camdessus en ook Wereldbankpresident Wolfensohn lieten zich in lovende bewoordingen uit over de voorstellen van de G7 voor een verdergaande schuldverlichting voor de armste landen. Volgens een gezamenlijk plan van IMF en Wereldbank is de komende zes jaar minimaal 5,6 miljard dollar nodig voor verlichting van bilaterale schulden (aan crediteurenlanden) en multilaterale schulden (aan IMF, Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken). De beide instellingen gaan er in hun plan vanuit dat de Club van Parijs, waarin de crediteurenlanden zich hebben verenigd, het maximale percentage schuldkwijtschelding van 67 procent opvoert tot 90 procent. De G7 heeft in zijn slotverklaring geen percentage genoemd maar de Club van Parijs wel opgeroepen “verder” te gaan.

De Club van Parijs zal naar verwachting pas een besluit nemen, wanneer duidelijk is wat IMF en Wereldbank doen. De Wereldbank heeft voor dit jaar 500 miljoen uit eigen middelen uitgetrokken voor een schuldverlichtingsfonds. Camdessus is bereid 2 miljard van de 40 miljard dollar aan IMF-goud te verkopen om met de beleggingsopbrengst het ESAF-fonds voor de armste landen te voeden. In het IMF-bestuur is een meerderheid van 85 procent nodig. Duitsland heeft op grond van zijn quotum 5,67 procent van de stemmen.

Camdessus zei dat er desnoods zal worden gestemd. “Dat hebben we binnen het bestuur wel vaker gedaan.” Volgens de IMF-topman is op dit moment van 80 procent van de stemmen duidelijk dat deze goudverkoop steunen. In IMF-kringen wordt er sterk aan getwijfeld of Duitsland de benodigde 15 procent tegenstemmen kan halen. Japan liet in Lyon zijn verzet tegen goudverkoop varen. Het schuldverlichtingsplan hoeft overigens niet direct in gevaar te komen bij het uitblijven van goudverkoop, omdat in het ESAF-fonds voorlopig nog voldoende geld zit. De G7 landen hebben in hun slotverklaring de mogelijkheid open gelaten voor hogere bilaterale bijdragen aan ESAF.