F. de Grave opvolger van Linschoten

DEN HAAG, 1 juli. De Amsterdamse wethouder van Financiën en loco-burgemeester F. de Grave (VVD) wordt de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken. Daarmee volgt hij partijgenoot Linschoten op. De verwachting was vanmiddag dat koningin Beatrix De Grave morgen zal beëdigen.

De Grave heeft vanmorgen een gesprek gehad met minister-president Kok. Na afloop van dat onderhoud zei hij van de premier te hebben begrepen “dat er van zijn kant geen belemmeringen zijn”. Hij omschreef zijn nieuwe functie als “bepaald geen eenvoudige baan”.

De Grave was de eerste kandidaat als beoogd opvolger van Linschoten. VVD-fractieleider Bolkestein heeft over de naam van De Grave overleg gehad met de coalitiepartners PvdA en D66. Op zijn beurt heeft De Grave over zijn nieuwe functie contact gehad met Linschoten.

De 41-jarige De Grave verruilde in 1990 het lidmaatschap van de Tweede Kamer voor de Amsterdamse gemeentepolitiek. In de hoofdstad, waar de VVD de tweede partij is, was hij in 1990 en in 1994 lijsttrekker. De Grave is altijd een uitgesproken voorstander geweest van samenwerking tussen PvdA en VVD. Zo was hij jarenlang lid van het Des Indes-beraad, de groep politici uit PvdA, VVD en D66 die informeel de mogelijkheden daartoe hebben besproken.

In de VVD was De Grave het financiële brein achter het verkiezingsprogramma van 1994. Bij de kabinetsformatie van twee jaar geleden heeft hij geweigerd minister van Financiën te worden. In 1989 speelde de Grave een belangrijke rol bij de kabinetscrisis die leidde tot een breuk in de samenwerking tussen CDA en VVD.

De Grave noemde vanmorgen de portefeuille van Sociale Zaken een “uitdagende functie, met bovendien een belangrijk toetspunt of PvdA en VVD in staat zijn om ook in de toekomst op dit gebied tot goede afspraken te komen”.

Een van de eerste voorstellen die Grave dit najaar in de Tweede Kamer moet verdedigen is het wetsvoorstel om de WAO gedeeltelijk te privatiseren. De coalitie heeft hierover al een politiek akkoord bereikt.

Verder zal De Grave de crisis rond het College van toezicht sociale verzekeringen moeten afhandelen. De CTSV-zaak was voor Linschoten aanleiding om op stappen. De Grave zei vanmorgen dat hij het CTSV zo snel mogelijk van de voorpagina's van de kranten zou willen zien verdwijnen.

De VVD-fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad, F. Houterman, noemde het vertrek van De Grave een aderlating voor Amsterdam maar een aanwinst voor Den Haag. “Zijn politieke en bestuurlijke kwaliteiten staan er garant voor dat hij zich snel zal inwerken in zijn nieuwe portefeuille”, aldus Houterman.

De VVD-raadsfractie vergadert vanavond over de opvolging van De Grave. De verwachting is dat VVD-wethouder E. Peer (Economische Zaken) doorschuift naar de post van De Grave. Een van de serieuze kandidaten voor de opvolging van Peer is raadslid P. Krikke.