ETA verbreekt week oude wapenstilstand

MADRID, 1 JULI. De Baskische afscheidingsbeweging ETA zal de 'wapenstilstand' van een week die afgelopen nacht afliep niet verlengen. De beweging gaat daarbij niet in op het aanbod van de politieke partijen in Baskenland en de centrale regering in Madrid om rond de onderhandelingstafel te gaan zitten.

De afloop van de wapenstilstand werd vanochtend afgekondigd in een verklaring die werd gepubliceerd in het aan de ETA gelieerde dagblad Egin. Het opschorten van de terreuraanslagen werd een week geleden aangekondigd aan de vooravond van het regelmatig terugkerend overleg van de democratische partijen in Baskenland over een gemeenschappelijke opstelling tegenover de ETA. De Spaanse regering liet vanochtend weten dat de ETA de wapenstilstand kennelijk niet serieus neemt en alleen heeft willen benutten als middel om verdeling te zaaien tussen de verschillende partijen.

In een gemeenschappelijke verklaring boden de democratische partijen in Baskenland de afgelopen week een dialoog met de ETA aan. Voorwaarde was evenwel dat de afscheidingsbeweging zijn terreur-aanslagen stopzet en de gevangenismedewerker José Antonio Ortega, die al bijna een half jaar door de ETA wordt gegijzeld, onmiddellijk vrijlaat.

Tot het laatste moment hebben onderhandelaars van de Baskisch- nationalistische partij PNV, die in Baskenland de regioregering voorzit, getracht de ETA te bewegen de wapenstilstand te verlengen. De afgelopen dagen was in Spanje de hoop gegroeid dat de nieuwe situatie een uitweg bood en een eind kon maken aan de aanhoudende terreur van de zijde van de ETA. In brede kring werd vanochtend dan ook teleurgesteld gereageerd op het stopzetten van de toenadering.

De Spaanse minister van binnenlandse zaken Jaime Mayor Oreja verklaarde vanochtend dat, ondanks de gefaalde pogingen, getracht zal worden om tot een dialoog te komen. 'Het is een beleid waar we aan vast zullen houden, bestand of geen bestand', aldus de minister.

    • Steven Adolf