Een leven lang balanceren

Amerikaanse beleggingsadviseurs verdelen een mensenleven in zes tot zeven fasen. In iedere fase horen mensen hun geld in bepaalde financiële instrumenten te stoppen. Daardoor verandert die asset mix (mengsel van vermogensbestanddelen) in de loop van de jaren.

Zij balanceren levenslang met spaargeld, aandelen, obligaties, opties, een eigen huis, beleggingsfondsen, lijfrentekapitaalpolissen, spaarverzekeringen, een eigen bedrijf en andere waarden. Hoe ziet de verdeling er in grote lijnen (dit gaat niet voor iedereen op!) uit?

Snelle twintigers beginnen met het leggen van een basis voor hun toekomstige vermogen, maar de behoefte aan contant geld is in deze fase groot. Ze moeten een opleiding afronden, gaan werken, willen eigen woonruimte, zoeken een partner en denken aan een gezin. Ze denken nog niet na over later. Bij deze leeftijd hoort (bijvoorbeeld) deze asset mix. In vrij opneembare spaargelden en deposito's: 60%; waarden met een vaste rente (obligaties) met een duur korter dan drie jaar: 25%; aandelen of aandelenbeleggingsfondsen: 15%. Die 15% in aandelen is belangrijk voor de lange termijn, omdat zo de tijd in je voordeel werkt. Niet iedere twintiger heeft al vermogen. Als alternatief kunnen zij 5% tot 10% van het inkomen opzij leggen voor aandelen. Pay yourself first. De koppeling van beleggingsfonds en spaarloonregeling werkt ook prima.

Energieke dertigers bouwen aan hun vermogen (onder meer pensioen en eigen huis) en lossen hypotheekschulden en autoleningen af. De kinderen vragen meer aandacht en geld, de carrière verloopt (voor velen) voorspoedig en daarom is er ruimte het vermogen verder uit te bouwen en de blik meer op de toekomst te richten. Aanbevolen mix: spaargeld en deposito's: 25%; obligaties: 40%; aandelen (beleggingsfondsen): 35%.

Vermoeide veertigers, onrustig door de verleidelijke advertenties over eerder stoppen met werken, denken meer dan eerst aan de toekomst. De hypotheekschuld is weliswaar tot een gering bedrag geslonken, maar de kinderen maken zich op om langer (Nog langer, jongen? Ja, Pa.) te studeren en vragen meer geld. Wellicht kan dat uit de huishoudpot betaald worden of uit dat 15%-aandelenpotje van de twintigers. Het is hoog tijd om agressief aan een persoonlijk vermogen te bouwen; in eigen beheer of desnoods via levensverzekeringen. Mix: spaargeld en deposito's: 15%; obligaties: 30%; aandelen: 55%. Dit vermogen dient, naast de zorg voor later, mede om eventuele loopbaanverandering of de start van een eigen bedrijf te financieren.

Wijze vijftigers zijn bijna uit de schulden, de kinderen zijn klaar met studeren, gaan werken en het inkomen is op de top. Het karwei zit er op. Eindelijk een poosje leven! Over tien tot vijftien jaar pensioen. Wat betreft aandelen: tijd om gas en risico terug te nemen, want er is minder gelegenheid en inkomen om eventuele koersverliezen op te vangen. De vermogensverdeling kan er zo uitzien. Spaargeld en deposito's: 15%; obligaties: 40%; aandelen: 45%. Er verschuift 10% van aandelen naar obligaties. De aandelen-portie mag hoog lijken, voor die levensfase, maar vergeet niet dat vijftigers nog dertig jaar voor de boeg hebben en bescherming tegen inflatie nodig hebben, althans wanneer ze dat niet voldoende via pensioenen krijgen. Hoewel aandelen niet in alle tijden genoeg bescherming tegen inflatie bieden.

En tot slot de zorgeloze zestigers. Amerikaanse adviseurs gaan minder dan hun Nederlandse collega's uit van geïndexeerde pensioenen en raden daarom aan een flink deel in aandelen te stoppen. Die groeien in de loop van de tijd in waarde, terwijl spaargeld en obligaties een vast inkomen inleveren en daardoor achter kunnen blijven bij de kosten van levensonderhoud. You could outlive your money. Hoe luidt hun verdeling? Spaargelden: 25%; obligaties: 40%; aandelen: 30%. Daarbij het volgende. Zestigers nemen met aandelen minder risico's dan twintigers en dertigers, maar desondanks kunnen ze niet op hun lauweren rusten als de asset mix goed is. Stel dat de rente tot 12% stijgt en de aandelen dalen, dan moet de verdeling verschuiven naar obligaties en contat geld. Zo blijven we levenslang balanceren met ons geld.

    • Adriaan Hiele