Drs. P.C. Kooijmans R.A.

Drs. P.C. Kooijmans R.A. is per 1 juli benoemd tot Vice President Accounting & Control van Wolters Kluwer US. Hij was concerndirecteur Accounting & Control.

Per dezelfde datum zal de heer J.E.M. van Dinter, momenteel concerndirecteur Financiën, verantwoordelijk zijn voor alle financiële afdelingen in de hoedanigheid van Chief Financial Officer van Wolters Kluwer nv.