Drs. G. Russelman

Drs. G. Russelman is bij het Pensioenfonds PGGM in dienst getreden als hoofd Aandelen, Participaties en Venture capital. Russelman komt van PVF Nederland N.V., waar hij de functie van adjunct-directeur vermogensbeheer vervulde.