DIE ZEIT

Over aanpassingen van Westerse economieën gaat het ook in het vraaggesprek in Die Zeit met Norbert Blüm, die al veertien jaar minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Duitsland is.

Wie de jongste ingrepen van het kabinet-Kohl in het Duitse sociale-zekerheidsstelsel kwalificeert als “kaalslag” doet de waarheid geweld aan, meent Blüm. “Ik ben niet de baggeraar van de afbraak, maar de voorbereider van de renovatie.” De ware bedreiging voor de sociale markteconomie is volgens hem gelegen in de vervluchtiging van de solidariteit en in de omstandigheid dat steeds vaker toevlucht wordt gezocht in een individualistische yuppie-samenleving. Nederland is voor Blüm lichtend voorbeeld. “Als we de deeltijdquote van de Nederlanders hadden, dan hadden we twee miljoen minder werklozen.”