'Cruciale omslag relatie'; KLM legt conflict met Northwest bij

PEKING, 1 JULI. Het einde van de zich al maanden voortslepende ruzie tussen de KLM en haar Amerikaanse partner Northwest Airlines is in zicht. KLM-president P. Bouw en topman J. Dasburg van Northwest hebben de problemen uitgepraat en willen de samenwerking verder uitbreiden.

Door de verbeterde relatie met Nortwest Airlines is een aansluiting van KLM bij de onlangs gevormde mammoet-combinatie British Airways- American Airlines van de baan, aldus de KLM. Volgens Bouw zullen binnen een paar maanden de eerste contracten voor een intensievere samenwerking met Northwest worden getekend.

De KLM-president deed zijn uitspraken gisteren tijdens een persbijeenkomst in Peking. De KLM-topman sprak over een “cruciale omslag in de verhoudingen” met Northwest. De commercieel succesvolle alliantie kwam eind vorig jaar in gevaar, na een conflict tussen KLM en een groep andere aandeelhouders van Northwest over de zeggenschapsverhoudingen. Sinds die tijd zijn nieuwe samenwerkingsprojecten op de lange baan geschoven.

De 'verzoening' KLM-NWA kwam op 14 juni jongstleden tot stand tijdens een ontmoeting tussen Bouw en zijn collega van NWA, John Dasburg, in Washington, die plaatshad op Bouws initiatief. Bouw: “Ik heb Dasburg er toen van weten te overtuigen dat de KLM niet uit is op controle over NWA, zoals van de Amerikaanse zijde wel werd beweerd. Daar bestaat zelfs juridisch geen enkele mogelijkheid toe. Wat wij wèl willen is een goed gevoel over de continuïteit van onze alliantie. Dasburg en ik hebben daarom afgesproken dat wij de vaak emotionele 'controle-affaire' achter ons laten en dat het aandeelhoudersconflict in NWA naar de achtergrond gaat.”

De uitspraken van Bouw komen daags na het bericht dat KLM een deel van zijn preferente financieringsaandelen in Northwest aan zijn Amerikaanse partner heeft verkocht. Beide partijen zien deze transactie, waarmee 650 miljoen gulden is gemoeid en de KLM een boekwinst oplevert van 325 miljoen, als een basis voor verdere samenwerking.

Bouw en Dasburg zijn er overigens niet in geslaagd de angel uit het conflict te halen. KLM voelt zich in zijn rechten aangetast, nadat de 'board' van Northwest besloten had de zeggenschap in te perken. Aandeelhouders mogen sinds november vorig jaar maximaal 19 procent stemrecht hebben in plaats van de wettelijk toegestane 25 procent. KLM kan daarom eerder verworven optierechten, die het belang van de maatschappij in Northwest kunnen doen vergroten van 19 tot 25 procent, niet uitoefenen. Bouw verklaarde de door KLM aangespannen juridische procedure hierover niet te willen intrekken.