Camera's observeren bezoekers van Wallen

AMSTERDAM, I JULI. Bezoekers van de Amsterdamse Wallen worden door bordeelexploitanten via een netwerk van camera's permanent geobserveerd. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie heeft het bestaan van het cameracircuit bevestigd. De politie onderzoekt of zij maatregelen tegen de camera's kan nemen.

Een verbod op de camera's is volgens de politie echter niet mogelijk. “Ze hangen aan de gevels van de panden en dat is niet verboden. Je zou hooguit een belasting op de camera's kunnen heffen”, aldus de woordvoerder die er voorts op wijst dat het cameracircuit het opsporingswerk bemoeilijkt. “Mensen worden getipt zodra de politie arriveert, dat is frusterend.”

Bij recente invallen in de Molensteeg zijn ook camera's aangetroffen. In de steeg was een onbeheersbare situatie ontstaan. Criminelen maakten er feitelijk de dienst uit. Dat gold niet alleen voor de Molensteeg, zo bleek uit het rapport van de commissie-Van Traa. De onderzoekers Fijnaut en Bovenkerk concludeerden daarin dat gemeente en politie de greep op het hele gebied bijkans kwijt zijn. De politie van bureau Warmoestraat heeft onlangs voorgesteld zelf twintig camera's te installeren op kwetsbare plekken in het Wallengebied. Het gebruik van camera's door de politie is echter alleen toegestaan in specifieke gevallen met toestemming van het openbaar ministerie. De korpsleiding heeft het plan inmiddels afgewezen.

Vice-voorzitter C. Bennaars van het Nederlands Horeca Gilde en werkzaam op de Zeedijk noemt het cameracircuit een gevaarlijke zaak. “Het is een aantasting van de privacy van bezoekers van de wallen. Je kunt er mensen genadeloos mee chanteren.

De bordeelhouders kunnen hun bedrijven ook beveiligen door een keurige jongen voor de deur te zetten.''