BUSINESS WEEK

Wat de presidentskandidaten ook mogen beloven, er is geen betere manier om de Verenigde Staten een fraaie toekomst te bieden dan méér te sparen en méér te investeren, aldus Business Week.

Het blad maakt zich zorgen over de aanhoudend lage groei van de Amerikaanse economie, die wordt geweten aan twee fundamentele problemen: te weinig besparingen en te weinig investeringen. Business Week heeft zelf een 'groeiplan' voor de VS opgesteld dat stoelt op drie belangrijke veranderingen in het overheidsbeleid: drastische bezuinigingen op de uitgaven, ingrijpende vereenvoudiging van de belastingen en - het meest controversieel - privatisering van de sociale zekerheid. Dat laatste betekent wel dat werknemers zelf meer risico's moeten dragen, maar die zijn volgens het blad voor de Amerikaanse samenleving uiteindelijk veel minder bedreigend dan een geringe groei.