Brussel halveert vangst haringen

BRUSSEL, 1 JULI. De Europese Commissie heeft besloten de vangst op haring dit jaar drastisch in te beperken. Om de haringstand te beschermen, mogen de landen met visrechten op de Noordzee slechts de helft van hun quotum opvissen. De Nederlandse Vissersbond betreurt de maatregel.

Een woordvoerder van de Commissie heeft dat vanmiddag in Brussel bekend gemaakt. Europees commissaris Emma Bonino (visserij) liet vorige week al laten weten dat zij haar plannen tot ingrijpen zou indienen, daarmee reagerend op wetenschappijke alarmberichten over een dramatisch lage haringstand. Vandaag keurde de voltallige Commissie haar voorstel goed. De Nederlandse minister van Van Aartsen (Landbouw en Visserij) zei vorige week in de Tweede Kamer dat hij zich zal neerleggen bij een beperking van de Nederlandse haringvangst als de Europese Commissie met “een evenwichtig voorstel komt dat niet alleen gericht is op bepaalde lidstaten en ook geldt voor de industrievisserij”.

Voor de haringvangst op de Noordzee was dit jaar 313.000 ton beschikbaar. Dat quotum wordt verminderd tot 156.000 ton. Het quotum voor het Skagerrak en het Kattegat moet omlaag van 120.000 naar 90.000 ton. De Nederlandse haringvissers kregen voor dit jaar een quotum van 65.000 ton toegewezen, maar door visrechten op andere soorten te ruilen met onder andere België zouden zij in totaal op ongeveer 85.000 ton uitkomen. Door de noodmaatregel van Bonino blijft daar naar schatting 35.000 à 40.000 ton van over.

Volgens voorzitter D. Langstraat van het Produktschap Vis zal vooral de verwerkende industrie de dupe worden van de maatregel. De aanvoer van nieuwe haring zal niet of nauwelijks worden getroffen, zo zei hij eind vorige week in Brussel. Maar verwerkende bedrijven die haringen roken en/of marineren dreigen later dit jaar zonder aanvoer te komen. Volgens Langstraat zijn bedrijven nu al op zoek naar alternatieve aankoopmogelijkheden, onder andere in Canada. Om aan de verwerkende industrie tegemoet te komen, wil de Europese Commissie deze toestaan zo'n 40.000 ton zonder heffing te importeren van buiten de Europese Unie.

Volgens Langstraat is de Nederlandse visser voor een belangrijk deel de dupe worden van de Deense en Noorse 'bulkvissers' die op sprot vissen en die grote hoeveelheden jonge haring als 'bijvangst' binnenhalen. Die bijvangst mag ten hoogste tien procent bedragen, maar volgens Langstraat wordt dat maximum in de praktijk verre overtroffen. “Als er ingegrepen moet worden, dan moet dat evenwichtig gebeuren en moet ook naar dit soort praktijken worden gekeken”, zei hij. Langstraat heeft er geen moeite mee dat minister Van Aartsen zijn aanvankelijk aangekondigde verzet tegen het ingrijpem van Bonino heeft ingetrokken. “Onze ervaring is dat minister Van Aartsen het uiterste doet voor de sector”, zo zei hij.