Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Overheidsfinanciën

Raet sleept miljoenenorder binnen

Automatiseringsbedrijf Raet gaat de de geautomatiseerde salarisadministratie van de rijksoverheid moderniseren en zes jaar lang beheren. Met de opdracht is 70 miljoen gulden gemoeid. Na een Europese aanbesteding heeft Binnenlandse Zaken de opdracht aan Raet gegund.

Het computersysteem behandelt de salarissen van 230.000 mensen. In juni zorgde het bijvoorbeeld dat er 700 miljoen gulden netto naar de ambtenaren werd overgemaakt.

Het systeem wordt aangepast aan de eisen des tijds. Na de vernieuwing moet het mogelijk zijn meer individuele regelingen geautomatiseerd te verwerken. Ook kan de minister makkelijker laten doorrekenen wat bepaalde CAO-voorstellen kosten.

Op 1 januari 1998 moet de modernisering klaar zijn. Daarna zal Raet het systeem zes jaar lang beheren en onderhouden.