Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Emancipatie

Kamer kritiseert uitspraak homo's

DEN HAAG, 28 JUNI. Zes fractievoorzitters in de Tweede Kamer hebben in een open brief aan fractievoorzitter Van Dijke (RPF) hun ontsteltenis uitgesproken over diens denkbeelden over homoseksualiteit. Van Dijke stelt deze week in Nieuwe Revu homoseksuelen op een lijn met fraudeurs en dieven. “Waarom zou een praktiserend homoseksueel beter zijn dan een dief?” aldus Van Dijke.

De fractievoorzitters Wallage (PvdA), Bolkestein (VVD), Wolffensperger (D66), Rosenmöller (GroenLinks), Nijpels (Senioren 2000) en Marijnissen (SP) wijzen Van Dijke erop dat de Grondwet discriminatie verbiedt. Zij wijzen erop dat bekleders van openbare ambten die discrimineren op grond van bijvoorbeeld homoseksualiteit strafbaar zijn.

Van Dijke heeft in een reactie zijn excuses aangeboden “voor zover homoseksuele medemensen zich door de uitspraken gekwetst voelen”. Overigens blijft hij in zijn brief bij zijn afwijzing van “de homoseksuele levenswandel”. “Ook andere gedragingen die naar mijn mening niet stroken met de christelijke levenswandel, zoals liegen of echtbreuk, wijs ik af,” aldus Van Dijke. Voor CDA-fractievoorzitter Heerma was deze brief voldoende aanleiding om de open brief van zijn collega's niet mee te ondertekenen.

Volgens Van Dijke interpreteren de ondertekenaars van de open brief hem verkeerd. “Ik heb niet meer willen zeggen dan dat, tot mijn spijt, zeker in het verleden seksuele misstappen in christelijke kring een zwaardere lading hebben gekregen en veel sterker werden veroordeeld dan andersoortige misstappen.”

In het interview zegt Van Dijke verder voorstander te zijn van herinvoering van de doodstraf en het opsluiten van gevangen met zes man in een cel “voor mijn part in bunkers”. Desgevraagd antwoordt de RPF-fractievoorzitter overigens ook dat “Leen van Dijke geestelijk noch fysiek vreemdgaat”.

Hoofdredacteur H. Krol van de Gay Krant dient een klacht in bij het OM tegen Van Dijke's uitspraken.