Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Zorg

Geneesmiddelen contant afrekenen

ROTTERDAM, 28 JUNI. De verzekerden van de Zilveren Kruis Groep, de grootste zorgverzekeraar in Nederland, en een fors aantal kleine verzekeringsmaatschappijen moeten vanaf maandag in een groot aantal regio's hun medicijnen aan de balie van de apotheek contant afrekenen. Met name voor ziekenfondspatiënten, die nooit contant hoefden te betalen, zal dat een probleem vormen.

De apothekersorganisatie KNMP is er niet in geslaagd landelijk overeenstemming te bereiken over een nieuw contract met hetZilveren Kruis Groep, dat meer dan twee miljoen verzekerden telt. Volgens een woordvoerder van de KNMP is een groot aantal kleinere verzekeringsmaatschappijen niet ingegaan op uitnodigingen om over een nieuw contract te onderhandelen.

De overeenstemming met onder andere het Zilveren Kruis 'valt ook niet op de langere termijn te verwachten', zo stelt de KNMP in een circulaire aan haar leden. De nieuwe contracten zouden per 1 juli afgesloten moeten zijn. Het conflict tussen de apothekers en de verzekeraar is ontstaan door de postorderfarmacie die het Zilveren Kruis in september wil invoeren. Vanaf die dat moment wil de verzekeraar uit kostenbesparing zelf medicijnen per post versturen aan verzekerden.

De apothekers moeten nu op regionaal niveau tot overeenstemming zien te komen. In de regio's Rotterdam en Haarlem hebben rond 160 apothekers wel een akkoord bereikt. De Verenigde Apotheken in de regio Den Haag hebben het Zilveren Kruis laten weten af te stappen van de 'natura-verstrekking'. Dat zou vooral voor ziekenfondspatiënten een probleem kunnen zijn. Voor particulier verzekerden heeft tot anderhalf jaar geleden altijd het restitutie-principe gegolden. Een uitzondering wordt gemaakt voor 'asielzoekers en ontheemden'. De apothekers menen in de toekomst alleen nog dienst te mogen doen als vangnet voor de fondspatienten en particulieren van het Zilveren Kruis, voor spoedeisende medicijnen, avond- en nachtdiensten en speciale bereidingen. Het postorderbedrijf gaat dan de grote omzet maken. De apothekers willen daarom een hoger tarief per aflevering (receptregel). Dat is de afgelopen maanden voor het Zilveren Kruis onbespreekbaar gebleken. Volgens de verzekeringsmaatschappij is een tarief voor 'niet-integrale farmaceutische hulp' niet mogelijk.