Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

BIJBELGENOOTSCHAP

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft vorig jaar 10.800 leden verloren. Het totale ledental daalde met 4 procent tot bijna 261.000. Het bestuur heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de oorzaken van het “teleurstellende” ledenverlies.

Dat schrijft het NBG in zijn jaarverslag over 1995. In 1994 kon de organisatie voor bijbelvertaling en -verspreiding na een succesvolle ledenwerfactie nog ruim 30.000 nieuwe leden inschrijven. De totale contributie steeg van 5,1 naar 5,3 miljoen gulden. De gemiddelde bijdrage van NBG-leden nam licht toe.