Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Hillary en Eleanor

Hillary Clinton is een vrouw van deze tijd. Als ze met de geest van wijlen First Lady Eleanor Roosevelt van gedachten wisselt, doet ze dat niet via een alledaags spiritistisch medium. Begeleidsters bij haar communicatie met de doden zijn experts als Jean Houston, directeur van de Foundation for Mind Research, en Mary Catherine Bateston, professor aan de George Mason Universiteit en dochter van de antropologe Margaret Mead.

Van mevrouw Houston is bekend dat zij bij haar research gebruikmaakt van trance, hypnose, LSD en contacten met andere werelden.

Hillary's woordvoerster zegt dat het niet om 'seances' ging.

Houston bracht de First Lady er toe imaginaire gesprekken te voeren met mrs. Roosevelt en met de Indiase leider Mahatma Gandhi.

Vervolgens moest zij zich inleven in deze personages en op haar eigen woorden reageren. Maar een gesprek met Jezus ging Hillary uit de weg. Vermoedelijk vond ze dat te ordinair.

Mevrouw Clinton ging gebukt onder haar nederlaag bij het ontwikkelen van een nieuw zorgsysteem voor de volksgezondheid en onder de harde kritiek die zij te incasseren kreeg wegens haar betrokkenheid bij Whitewater. Jean Houston wees haar de weg uit dit moeras van zelfverwijt en zelfbeklag. Of Eleanor zich in haar graf heeft omgedraaid, is onbekend.