Orkest

Het Brabants Orkest is begonnen met de procedure voor de aanstelling van een directeur, die de deze week ontslagen interimdirecteur moet opvolgen. Het deze week afgetreden bestuur overlegt met staatssecretaris Nuis, die een nieuw het bestuur moet benoemen.