Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Zorg

Lyme

Als ex-Lyme patiënt meen ik u te moeten wijzen op een kleine, maar voor Lyme-patiënten uiterst belangrijke onjuistheid in het artikel in W&O van 13 juni. U doet voorkomen of er in geval van Lyme-besmetting altijd sprake is van een rode ring. Inderdaad en gelukkig is dit vaak het geval, want dit vereenvoudigt de diagnose in grote mate.

Er ontstaat dan op de plaats van de teekbeet binnen drie dagen tot een maand na de beet een rood vlekje dat uitgroeit tot een ring met een lichter gekleurd centrum. Niet in alle gevallen is dit echter het geval. Aangezien de symptomen in eerste instantie zeer sterk op een gewone griep lijken - koorts, een gevoelige huid, pijn in de ledematen en een algemeen gevoel van zwakte - is de ziekte, als er geen rode ring ontstaat, zeer moeilijk te herkennen, te meer daar de 'griep'-verschijnselen vanzelf verdwijnen, maar de ziekte niet. Men belandt zo in de tweede en ernstigere fase van de ziekte.

Ik liep de ziekte ruim een jaar geleden op toen ik in de VS woonde in een gebied met een zeer hoog Lyme-risico (New Jersey). Bij mij ontstond een dermate duidelijke rode ring op de plaats waar ik kort tevoren een teek had verwijderd, dat er van twijfel geen sprake was. De behandeling met antibiotica (twee weken) werd derhalve al gestart nog vóór de laboratoriagegevens bekend waren. Ondanks mijn uitgebreide kennis over de ziekte betwijfel ik of ik de symptomen zonder aanwezigheid van de ring herkend zou hebben en niet als een stevige griep beschouwd zou hebben.

Overigens werd er in de VS steeds op gewezen dat slechts de kleine teken met Lyme besmet kunnen zijn. De grote teken, zoals ze vaak op honden worden gevonden, werden daar als ongevaarlijk beschouwd.

Dat niet iedere teekbeet van de kleine teeksoort tot de ziekte leidt moge blijken uit het feit dat ik in de anderhalf jaar dat wij in New Jersey woonden in totaal zestien van dergelijke teken verwijderde bij mij en mijn drie kinderen en dat slechts één beet besmetting tot gevolg had.

Ondanks de in mijn geval snelle behandeling van de ziekte heb ik echter na een jaar nog steeds regelmatig pijnlijke knie- en handgewrichten, hoewel gelukkig in afnemende mate.