Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Wonen

Leegstand van woningen wordt groot probleem

DEN HAAG, 20 JUNI. De leegstand van woningen dreigt in sommige delen van Nederland tot grote problemen te leiden. Volgens staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) is hier en daar sprake van een “dramatische ontwikkeling”. Flatcomplexen staan vrijwel leeg. “Soms zit er in één woning nog een bewoner en de rest staat te verloederen”, aldus Tommel.

De staatssecretaris zei dit gisteren in de Tweede Kamer. De fracties van VVD, CDA en D66 spraken in een overleg met Tommel hun zorg uit over de situatie in de Randstad waar de woningen volgens hen in een te laag tempo of op de verkeerde plekken worden gebouwd.

Maar volgens de staatssecretaris is dat niet echt een probleem. Het werkelijke knelpunt is het overschot aan woningen in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Zeeland en delen van Limburg, aldus Tommel. Hij was het eens met het Kamerlid Duivesteijn (PvdA) die als voorbeeld Leeuwarden noemde, waar enerzijds huurwoningen leegstaan en anderzijds nog volop nieuwe huizen worden gebouwd. De staatssecretaris noemde zelf gemeenten in Oost-Groningen (Veendam, Winschoten, Stadskanaal). “Daar wordt zeer goedkoop gebouwd in de vrije sector. De provincie geeft daarvoor buitengewoon veel ruimte. Het resultaat is een leegstand in de sociale sector van vier, vijf procent. De financiële gevolgen daarvan zijn buitengewoon ernstig.”

In zulke gebieden moeten volgens Tommel in principe geen woningen meer worden gebouwd. “Je moet er tijdig gaan remmen”, zei de staatssecretaris. Een taak die de bewindsman vooral ziet weggelegd voor de provincies en de gemeenten, waarmee hij het gesprek zal aangaan. Zij hebben via het ruimtelijk beleid (streekplannen, bestemmingsplannen) de mogelijkheid woningbouw tegen te houden. In hun eigen belang, aldus Tommel. “De negatieve gevolgen kosten veel geld, ook aan gemeenten.” Leegstaande wijken zullen moeten worden geherstructureerd. “Gemeenten moeten hun verantwoording nemen”, zei Tommel “en de gevolgen niet op de woningcorporaties afschuiven.” Deze verhuurders ondervinden in het bijzonder de financiële gevolgen, wanneer ze door leegstand inkomsten mislopen.

Over stagnatie van de nieuwbouw in de Randstad en in de stedelijke gebieden van Noord-Brabant zei Tommel zich geen zorgen te maken, ondanks waarschuwingen van de organisatie van de werkgevers in de bouw (AVBB) en de Nationale Woningraad. Tommel gaf wel toe dat de ontwikkeling in met name de stadsregio's Amsterdam en Utrecht te traag verloopt. Daar loopt de woningproduktie achter op de planning, maar volgens Tommel zullen zich geen verdere vertragingen voordoen. Hij wees erop dat eind volgend jaar een grote bouwlocatie in produktie komt: het gebied Leidsche Rijn bij Utrecht.