Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Medische zorg in gevangenis; Methadon voor verslaafde gedetineerden

DEN HAAG, 19 JUNI. In alle penitentiaire inrichtingen komt een uniforme methadon-verstrekking voor verslaafde gedetineerden. Dit zei minister Sorgdrager (Justitie) vanmorgen tijdens een debat in de Tweede Kamer over medische zorg in strafinrichtingen.

De vier grote Kamerfracties zeiden zich erover te hebben verbaasd dat onlangs uit een onderzoek is gebleken dat niet in alle penitentiaire inrichtingen methadon wordt verstrekt aan verslaafde gedetineerden.

Ongeveer de helft van de populatie van penitentiaire inrichtingen is verslaafd aan alcohol of verdovende middelen. Volgens het Kamerlid Dittrich (D66) is gebleken dat sommige gedetineerden eerst wel methadon krijgen, en na overplaatsing naar een andere strafinrichting met een arts te maken krijgen die geen methadon meer voorschrijft.

Vorig jaar verrichtte een commissie onder leiding van de voormalig secretaris-generaal van het departement van Justitie, Van Dinter, onderzoek naar de medische zorg in strafinrichtingen. De commissie beval Sorgdrager aan op alle plaatsen een uniform methadonbeleid te voeren.

Sorgdrager zei vanochtend dat artsen hun eigen verantwoordelijkheid hebben bij de methadonverstrekking, maar ook zij vindt dat er geen uitzonderingen zouden moeten zijn. “We zijn er hard mee bezig”, aldus Sorgdrager. Volgens haar zijn er geen artsen die om principiële redenen geen methadon willen verstrekken aan gedetineerden.

Sorgdrager wijkt wel af van de aanbeveling van de commissie-Van Dinter om regionale ziekenboegen in te richten voor gedetineerden met ernstige fysieke aandoeningen. Volgens de minister is dat niet nodig omdat het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen na een uitbreiding voldoende capaciteit heeft. Voor minder ernstige gevallen hebben de strafinrichtingen hun eigen, reguliere ziekenverzorging, aldus Sorgdrager. “Als ik een griepje heb lig ik ook gewoon thuis en kijkt er niemand naar me”, zei ze tegen de Kamer.

De Kamer toonde zich bezorgd over een nieuwe zelfmoord in het Rotterdamse huis van bewaring De Noordsingel, afgelopen maandag. Het was de vierde suïcide in korte tijd. Hoewel een speciaal onderzoek naar het regime in De Noordsingel onlangs concludeerde dat er geen verhoogd suïciderisico was, vroeg de Kamer Sorgdrager vanochtend toch maatregelen te nemen om het risico op zelfmoord te minimaliseren. Het Kamerlid O. Vos (VVD) stelde voor camera's op te hangen om de gangen van de gedetineerden na te gaan. Volgens Sorgdrager botsen gevangenisdirecties daar op het dilemma tussen bescherming van de gedetineerden en hun privacy.

Dittrich vroeg aandacht voor een experiment in de Verenigde Staten. Daar worden in sommige strafinrichtingen studenten voor een stage gekoppeld aan gedetineerden en met hen kunnen praten en sporten.