'58 procent Franse heroïne uit Nederland'

ROTTERDAM, 8 JUNI. In 1995 was 58 procent van de in Frankrijk onderschepte heroïne afkomstig uit Nederland. Dit grote aandeel wordt deels veroorzaakt door selectieve aandacht van de Franse douane voor de bewaking van de noordgrens.

Dat concludeert drugsonderzoeker Tim Boekhout van Solinge in Heroïne, cocaïne en crack in Frankrijk, een nog niet gepubliceerd onderzoek van het Franse drugsprobleem en drugsbeleid in opdracht van het ministerie van VWS.

In 1995 werd in Frankrijk bijna 500 kilo heroïne onderschept, het jaar daarvoor 661 kilo. Het aandeel van de Nederland heroïne-export stijgt. Was dat in 1990 nog 19 procent van de totale vangsten, in 1994 betrof het 58 procent, ofwel 289 kilo. Dat is overigens minder dan het getal van 84 procent dat senator Paul Masson noemde in zijn recente drugsrapport, waarin Nederland een 'narcostaat' werd genoemd.

De cijfers wekten bij nadere analyse enige bevreemding. Zo gelden volgens Boekhout van Solinge Duitsland en Italië als belangrijke doorvoerlanden voor heroïne in West-Europa: in 1994 werd in die landen 1.590 en 1.149 kilo heroïne onderschept. Toch vond de Franse douane en politie in 1994 slechts 1,3 kilo heroïne afkomstig uit Duitsland en 18 kilo uit Italië. In 1995 werd dat nog minder: negen ons en twee gram. Dat wijst er volgens de onderzoeker op de bewaking van deze grenzen niet scherp is. Hoewel de Franse douane geen cijfers over de spreiding van personeel vestrekte, staat de noordgrens in Frankrijk algemeen bekend als 'onveilig', is de bewaking geïntensiveerd en de pakkans relatief groot.

Een groot deel van de arrestaties aan de noordgrens betreft 'mierensmokkel': drugstoeristen uit de Noordfranse steden die, gelokt door de lage prijzen en de hoge kwaliteit van de Nederlandse heroïne, kleine partijen meenemen. Van de 625 arrestanten in 1995 hadden 431 minder dan 50 gram bij zich.

Desondanks moet de Nederlandse heroïne-doorvoer volgens Boekhout van Solinge niet worden onderschat. De 'mierensmokkel' levert veel arrestanten op, maar slechts 26 kilo heroïne. Grotere partijen drugs hadden eindbestemmingen als Orange, Marseille en Avignon. Voorts blijkt 106 kilo uit Nederland die in 1995 werd onderschept, 'doorvoerhandel' te betreffen, bestemd voor Italië, Portugal en met name Spanje. Dat wijst erop dat er enige grond is voor het Franse verwijt dat Nederland een 'draaischijf' is in de heroïnehandel.

Volgens het onderzoek kampt Frankrijk met een zeer ernstig drugprobleem. Het land telt ten minste 160.000 verslaafden, waarvan naar schatting 87 procent harddrugs injecteert. Heroïne is de voornaamste drug, maar crack - rookbare cocaïne - is in opkomst. Frankrijk kent een hoog aantal doden ten gevolge van overdoseringen: 564 in 1994. In de Parijse agglomeratie zijn overdoses verantwoordelijk voor 9 procent van de sterfgevallen in de leeftijdscategorie 20-34 jaar. Naar schatting 60 tot 80 procent van de druggebruikers heeft Hepatitis-B gehad, 30 procent is seropositief.