Natuurlijke Historie (7)

Bemerk nu het konijn

Een dier zonder venijn

Zijn wereldbeeld zit in de knel

Daarom klopt zijn hart zo snel;

Voel hoe onstuimig het nu reest

Konijn, gij zijt zo angstig beest!

O lief konijn, kalmeer uw nerven:

Wij zijn bereid voor u te sterven.

(Het konijn had zulke

angsten doorstaan

dat zijn haar in één nacht

spierwit wasgeworden)