Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Geen plannen voor fusie departementen

DEN HAAG, 5 JUNI. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zullen niet samengaan in één nieuw departement. Minister Sorgdrager (Justitie) zei gisteren bij de behandeling van haar begroting in de Eerste Kamer dat recente zinspelingen van haar topambtenaren op zo'n fusie weliswaar “buitengewoon interessant” zijn, maar niet berusten op concrete plannen.

CDA-senator Glasz had de minister gevraagd zijn vermoedens over een op handen zijnde fusie te ontzenuwen. De problemen waarmee Justitie sinds het uitbreken van de IRT-affaire kampt kunnen er volgens de CDA'er toe leiden dat het departement “als een kaartenhuis” ineenstort, aldus Glasz in een vraaggesprek met deze krant.

Sorgdrager zei gisteren dat “het erom gaat wat de minister zegt. Ambtenaren moeten zich rustig houden als het over gevoelige zaken gaat”. In Den Haag wordt al jaren nagedacht over het besturen van politie en justitie vanuit één departement, naar het model van de Engelse Home Office. Beide ministeries hebben zeggenschap over de politie. Binnenlandse Zaken gaat over het beheer van de politie (financiën, personeelsbeleid), Justitie heeft het grootste deel van het gezag in handen waar het gaat om opsporing van strafbare feiten.

Sorgdrager zei gisteren verder geen toekomst te zien voor het plan van PvdA-senator Le Poole om officieren van justitie jaarlijks te binden aan een maximum-aantal jaren gevangenisstraf dat zij bij de rechtbank tegen verdachten kunnen eisen. Dit plan voor een strafjarenbudget, bedacht om het tekort aan cellen op te vangen, zou volgens Sorgdrager tot problemen leiden. “Als een officier veel ernstige gevallen behandelt, kun je toch niet zeggen dat hij niet meer mag vervolgen omdat hij door zijn maximum aan strafjaren heen is”, zei de minister.