Het nieuws van 5 juni 1996

Milieu-akkoord Nederland-China

PEKING, 5 JUNI. Minister Margreeth de Boer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft gisteren met haar Chinese ambtgenoot Xie Zhenhua, directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor Milieubeheer (NEPA), een overeenkomst getekend voor samenwerking op het gebied van energiemanagement, met name het verminderen van kool-monoxide (CO 2) emissies. Nederland zal o.a. kennis beschikbaar stellen met het oog op China's voornemen om van grootschalig gebruik van steenkool over te schakelen op aardgas als alternatieve en schonere energie-bron. China heeft plannen om uit kolen-voorraden systematisch methaan-gas te gaan winnen hetgeen de extreme luchtverontreiniging en de druk op de transpostinfrastructuur in het land zeer zal verzachten. Voor China's bestaande kolen-energiecentrales zal Nederland tevens voor een bedrag van 2,4 miljoen 12 'low nox'-branders schenken, die het verbrandingsproces aanzienlijk schoner zullen maken. Goedkope ongewassen kool van lage kwaliteit met een hoog sulfaat-gehalte is China's dominerende energie-bron. China is na de VS en Rusland de derde grootste producent van kooldioxide, dat het broeikas-effect veroorzaakt. China is vastbesloten hoge economische groei te handhaven en het kolenverbruik zal dan ook volgens de huidige groeitrends in het jaar 2020 3 miljard ton per jaar bedragen. Dat zal China de grootste producent van CO 2 maken. De minister opende gisteren een druk bezocht seminar over energie en milieu van Nederlandse bedrijven, waaronder Shell, Stork, DHV en Philips en Chinese experts geopend.