Humanitas

Het project levensloopbestendige seniorenwoningen van Humanitas in Rotterdam heeft woensdag de Prima Vera Prijs van Zorgverzekeraars Nederland gekregen. De prijs, 15.000 gulden, wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie of persoon die de kwaliteit van de gezondheidszorg heeft verbeterd. Het Humanitas-project is begin dit jaar geopend. Er wonen 65-plussers en het is de bedoeling dat de bewoners er tot hun dood blijven wonen en niet meer naar een traditioneel verzorgings- of verpleeghuis hoeven. Aanmoedigingsprijzen gingen naar het logeerhuis voor dementerende bejaarden in Den Bosch en peuterspeelzaal Krobbe Dobbe in verpleeghuis De Ielânen in Sneek.