Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Extra werkloosheid Duitse bouwvakkers

BONN, 30 MEI. In de Duitse bouwindustrie, die toch al met een zware inzinking kampt, dreigen dit jaar 300.000 bouwvakkers extra werkloos te raken. Daarvoor hebben de werkgevers en de bouwvakbonden gisteren gewaarschuwd in een gemeenschappelijke verklaring nadat zij het niet eens konden worden over een minimum-uurloon. Daardoor blijven in grote Duitse steden en in de hoofdstad Berlijn, dat onder meer wegens de geplande komst van regering en parlement (in '98/'99) hier en daar één grote bouwput is, goedkopere arbeidskrachten uit landen als Portugal, Groot-Brittannië en Oost-Europa Duitse bouwvakkers verdringen.

De Bondsdag heeft al in april voor wetgeving gezorgd die ertoe verplicht om bouwvakkers in Duitsland ongeacht hun land van herkomst volgens een bepaald minimum-uurtarief te betalen. Dit als maatregel tegen het veel gekritiseerde verschijnsel dat goedkopere buitenlandse arbeidskrachten, die vaak genoegen nemen met uurlonen van minder dan tien mark, Duitse bouwvakkers massaal werkloos maken. De Duitse Bondsrepubliek kent geen wettelijk minimumloon en de Bondsdag liet het aan werkgevers en vakbonden in de bouw over om zo'n minimum-uurtarief te bepalen.

De werkgeversvereniging en de bouwbonden hadden daarover een afspraak gemaakt, namelijk een bindend minimum-uurloon op alle bouwprojecten van 18,60 mark in West- en 17,11 mark in Oost-Duitsland. Maar die afspraak is op losse schroeven geraakt doordat de meeste leden van de werkgeversvereniging dat loonniveau te hoog achten. Zij dreigden gisteren desnoods hun werkgeversclub te verlaten. Volgens een bestuurslid van hun organisatie is daarmee sinds gisteren “de hel open gegaan”.

De SPD-fractie in de Bondsdag heeft gisteravond een spoedwetje gesuggereerd dat het minimum-uurloon in de bouw voor iedereen op ten minste 75 procent van de geldende CAO-niveaus brengt. Werkgevers en vakbonden wijzen zoiets af en ook minister Norbert Blüm (CDU, Sociale Zaken) wil niet dat de wetgever op dit deelterrein nu wèl komt met loonvoorschriften.