Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

IRT-affaire

De rechtsstaat wordt niet ondermijnd door de IRT-affaire, want de machtenscheiding is niet aangetast, beweert R. Smits in NRC HANBLAD van 21 mei. Een rechtsstaat is echter afhankelijk van de mentaliteit van bestuurders en ambtenaren: of zij zich willen conformeren aan dezelfde regels als die welke burgers geacht worden te volgen. In mindere mate is een rechtsstaat afhankelijk van een strikte machtenscheiding, dat is namelijk slechts een weinig beproefd vangnet. De redenering van Smits is dan ook vergelijkbaar met de stelling 'het regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'.