H.G. Ekels

H.G. Ekels, directeur van Croon Elektrotechniek in Rotterdam is toegetreden tot de raad van commissarissen van Hoek Loos (industriële gassen). Wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens zijn prof. ir. G.C. Wijkstra en R. Wijkstra teruggetreden als commissarissen.