Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Rabo: blijvend graantekort

UTRECHT, 21 MEI. De schaarste op de graanmarkt, die de komende weken onder meer zal zorgen voor een forse stijging van de broodprijs, vormt een structureel verschijnsel waardoor de voedselvoorziening in de toekomst een probleem kan worden. Dit schrijft de Rabobank in haar dinsdag gepubliceerde studie The World Seed Market, een onderzoek naar de mondiale zadenindustrie.

Voornaamste oorzaak volgens de bank: de groeiende wereldbevolking en de toegenomen consumptie van landbouwprodukten door dieren. Het groeitempo van de wereldbevolking neemt weliswaar af, maar hetzelfde geldt voor de produktie van graan - het belangrijkste element in het voedselpakket van zowel mensen als dieren. De afgelopen vier jaar steeg de consumptie van landbouwzaden met 7 procent.

Bovendien resulteert de economische welvaart in Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Midden- en Oost-Europa nu al in een hogere vleesconsumptie per hoofd van de bevolking, hetgeen volgens de Rabobank zal leiden tot een stijging in de vraag naar graan.

Het tekort ontstaat volgens de bank mede door de liberalisering van de landbouwpolitiek in de Europse Unie en de Verenigde Staten, die leidt tot vermindering van de voorraden.

Deze ontwikkeling werpt momenteel haar schaduw reeds vooruit. Mede door het Europese landbouwbeleid zijn de traditionele graanoverschotten de afgelopen jaren minder groot dan voorheen. Gevoegd bij de sombere oogstverwachtingen voor dit jaar als gevolg van het koude weer, zorgt dit voor hogere meelprijzen. Bakkers hebben reeds laten weten dat de broodprijs hierdoor de komende weken fors gaat stijgen.

De bank constateert in het onderzoek verder een geringe groei van de omvang van landbouwgrond. Gevolg daarvan is dat de produktie op het huidige oppervlak steeds meer omhoog moet om aan de vraag van de groeiende wereldbevolking te kunnen voldoen.

In het verleden zorgden de ontwikkeling van betere plantsoorten, mechanisatie, het gebruik van kunstmest en meer kennis voor de benodigde produktiestijging. Verdere groei vergt volgens de Rabobank aanzienlijk meer inspanningen, zoals de ontwikkeling en introductie van genetisch aangepaste variëteiten. Hierbij is een essentiële rol weggelegd voor de zadenindustrie.

Om de hiermee gepaard gaande hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling te kunnen bekostigen, is binnen de zadenbranche volgens de bank onderlinge samenwerking geboden. Op dit moment vertegenwoordigen ongeveer tien bedrijven 36 procent van de commerciële zadenmarkt. Daarbij lopen de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland voorop. (ANP)