Clinton verlengt status van China als handelsnatie

WASHINGTON, 21 MEI. De Amerikaanse president Clinton heeft gisteren bevestigd dat hij “in het belang van de Verenigde Staten” China's zogenoemde status van meest begunstigde handelsnatie (MFN) zal verlengen - de voorkeursbehandeling die Washington aan de meeste van zijn handelspartners toekent. “We moeten ons niet van China isoleren”, aldus Clinton. Hij wees erop dat China binnen enkele decennia de grootste economie ter wereld kan hebben.

Het intrekken van de MFN-status, en de invoertarieven die daaraan verbonden zijn, zou volgens Clinton de instabiliteit in Azië vergroten, en afbreuk doen aan de pogingen om de verspreiding van massavernietigingswapens tegen te gaan. “In plaats van onze economische belangen te versterken, zou het een van de snelst groeiende markten afstaan aan onze concurrenten”.

Vorige week al maakte de president duidelijk dat hij, ondanks het hoog oplopende geschil met Peking over intellectueel eigendom, toch zou aansturen op verlenging van de MFN-status. De Republikeinse leiders Dole en Gingrich, die in het algemeen kritiek hebben op Clintons-China-politiek, steunen het besluit. Maar toch kan de president in het Congres op fel verzet rekenen, uit beide partijen.

China's systematische schending van de mensenrechten, intimidatie van Taiwan en piraterij van Amerikaans auteursrecht hebben de voorstanders van een hardere opstelling tegenover Peking wind in de zeilen gegeven. Bovendien is de Chinese verkoop van nucleaire technologie aan Pakistan in de VS erg slecht gevallen, ook al heeft de regering-Clinton genoegen genomen met de Chinese belofte dat het niet nog eens zal gebeuren. Bovendien is het grote handelstekort van de VS met China (bijna 35 miljard dollar) veel Amerikaanse wetgevers een doorn in het oog.

Formeel zal de president het Congres pas op 3 juni van zijn besluit op de hoogte stellen. Vanaf die datum hebben Senaat en Huis van Afgevaardigden dan zestig dagen om het besluit eventueel te verwerpen - waartegen de president zijn veto weer kan uitspreken. Dat veto kan alleen ongedaan gemaakt worden door een tweederde meerderheid in het Congres. Waarnemers achten het niet waarschijnlijk dat het Congres de verlenging volledig zal verwerpen, maar houden er wel rekening mee dat het er voorwaarden aan wil verbinden.

Juist vorige week kondigde de VS aan zo'n drie miljard dollar aan Chinese goederen met invoerheffingen te zullen treffen, als China niet snel een einde maakt aan de massale produktie van illegale kopieën van Amerikaanse films op videoband, van computerprogramma's, cd's, cd-roms en boeken.

In het verleden heeft de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat Bob Dole, een belangrijke rol gespeeld bij de verlenging van China's MFN-status. Maar Dole, die bij de presidentsverkiezingen in november de uitdager is van president Clinton, heeft aangekondigd zich uit de Senaat terug te trekken.