Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Lifestyle

Ambassade Sarajevo

De krant van 1 mei waarin verslag wordt gedaan van de opening van de Nederlandse ambassades te Zagreb en Sarajevo, kwam mij eerst recentelijk onder ogen. Aan de verbindingen tussen Nederland en Sarajevo valt nog het nodige te verbeteren. In het artikel valt met betrekking tot de ambassade te Sarajevo de volgende zinsnede op: “Binnen ruikt het nog steeds naar urine.”

Ik zal de laatste zijn om er commentaar op te hebben indien een journalist tijdens een kortstondig verblijf in een stad of land indrukken opdoet die - wanneer neergeschreven - op de min of meer vaste bewoners een wat curieuze indruk maken, of de couleur, c.q. de odeur locale anders beleeft. Echter, in dit geval zie ik mij tot ingrijpen genoodzaakt.

Weliswaar heeft ook het ambassadegebouw, net zoals het grootste gedeelte van Sarajevo slechts twee uur water per etmaal, maar dat heeft niet geleid tot een interpretatie van de gangbare beginselen van de (persoonlijke) hygiëne die flexibeler is dan in Nederland te doen gebruikelijk. Ik kan u dan ook met stelligheid verzekeren : de Nederlandse ambassade te Sarajevo ruikt níet naar urine.